dr. Ana Šlat

dr. Ana Šlat

doktorica dentalne medicine

Dr. Ana Šlat diplomirala je 2011. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stalni je član Hrvatske komore dentalne medicine. Najveća joj je nagrada zadovoljstvo  pacijenta, a kako bi to postigla stalno se usavršava i educira. Radi na svim područjima dentalne medicine s posebnim interesom za estetsku stomatologiju i stomatološku protetiku.

Edukacija

 • 5. međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Zagreb [2019]
 • IMPLANT DIRECT Kirurški pristup za postizanje izvanrednih rezultata implantološkom terapijom, Zagreb [2019]
 • 4.međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Zagreb [2018]
 • S praktičarima otvoreno o praksi 10, Zagreb [2017]
 • 3. međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Zagreb [2017]
 • 2. međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Zagreb [2016]
 • Medicinske hitnosti u stomatološkoj ordinaciji, Zagreb [2015]
 • 11. hrvatski međunarodni Quintessence kongres, Zagreb [2015]
 • S praktičarima otvoreno o praksi 8 – Hrvatska komora dentalne medicine, Zagreb [2015]
 • Napredne tehnike brušenja u fiksnoj protetici, Zagreb [2014]
 • Model Management 3, Zagreb [2014]
 • Model Management 2, Zagreb [2014]
 • Model Management 1, Zagreb [2014]
 • 5. međunarodni kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Varaždin [2013]
 • Hrvatski paradontološki dani – Hrvatska komora dentalne medicine, Zagreb [2013]